FILOSOFIE SPOLEČNOSTI GENESYS EUROPE

Základním předpokladem kvalitního života je rovnováha duševního a fyzického zdraví.

K dosažení tohoto předpokladu, rovnováhy duševního a fyzického zdraví, je nezbytná vlastní součinnost, cílená snaha naslouchat svému tělu, svým potřebám.

Naprosto normální je předcházet problémům, využívat prevenci. Je to přirozený postup, k organismu šetrný a nejméně nákladný. Každodenním malým preventivním příspěvkem dáváme svému tělu do budoucna velké šance v jeho boji s opotřebováváním – stárnutím.

Žijeme v době, která představuje stále větší psychickou zátěž.

Při současném životním tempu, stylu a stravování se dostáváme k maximální hranici možného zatížení svého organizmu.

S přibývajícím věkem se tyto nahromaděné problémy prohlubují a odolnost organismu vůči této zátěži se snižuje; a tak přinejmenším mizí lidem úsměv z tváří.

Cílem naší společnosti je vrátit lidem radost ze života, zdraví a energii.